Strona główna
Sejm uchwalił zmiany kpk - udział stowarzyszeń, jawność i nagrywanie spraw przez media. PDF Drukuj Email

Sejm na posiedzeniu w dniu 10.06. uchwalił zmiany kodeksu postepowania karnego druk 521.

Duże zmiany to:

- art. 90 kpk - dotyczący udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym

- art. 357 kpk - rozszerzenie uprawnień  w postępowaniach  sądowych przedstawicieli mediów

- art. 360 kpk - zmiana warunków wyłączenia jawności rozpraw

- zmianę zakresu i zasad dotyczących tajemnicy lekarskiej

Najciekawsze a właściwie przewidywalne było to, że prawnicy - posłowie bez względu na opcję polityczną  zagłosowali na NIE lub się wstrzymali od głosu. A ponoć reprezentują ludzi.

- Zmianę art. 90 kpk i likwidację reliktu komunizmu należy przyjąć z aprobatą.  Jego urzeczywistnieniu służy przede wszystkim zmiana przewidująca obligatoryjne dopuszczenie przedstawiciela społecznego do udziału w postępowaniu sądowym, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi zgodę na jego występowanie w sprawie (art. 90 § 3 kpk).

Szkoda jednak że rozszerzeniu uprawnień przedstawiciela społecznego zabrakło  prawa inicjatywy dowodowej oraz  prawa do wniesienia apelacji czy też kasacji.

- Pozytywnie należy ocenić treść art. 357 kpk poza jednym wyjątkiem  tj par. 5.  Dotyczy on sytuacji kiedy sąd nakaże opuszczenia sali rozpraw  przez media z powodu  np. krępowania zeznań świadka.  A czemu tylko świadka ? Dlaczego nie dotyczy to także oskarżonego ?  Należy przecież przewidzieć sytuację  kiedy to oskarżony  odmówi złożenia wyjaśnień   kiedy media będą  obecne  a złoży je bez obecności mediów .   Rzuca się więc w oczy brak zasady równości stron.

- Treść  art. 360 § 1 a - k.p.k.  dotyczący  wyłączenie jawności  ze względu na ważny interes pokrzywdzonego lub świadka, miał by następować na wniosek tej osoby.  Zaś w przypadku oskarżonego wyłączenie jawności rozprawy ze względu na jego ważny interes prywatny mógł by nastąpić, zgodnie z treścią proponowanego art. 360 § 1 b k.p.k., tylko za zgodą prokuratora. Czyli obecnie to prokurator a nie sąd będzie decydował o jawności rozpraw co wg nas w paktyce sądowej nic nie zmieni.  Dla nas najważniejszą zmianą była możliwość złożenia zażalenia na wyłaczenie jawności. Niestety  PIS w ostatnim momencie wycofał z projektu możliwość zażalenia na wyłączenie jawności, które było w projekcie do trzeciego czytania i co bardzo popieraliśmy. Należy  więc  zapytać  dlaczego  i na jakiej podstawie prawnej i to wbrew zasadzie domniemania niewinności  autorzy ustwy zakładają  z urzędu słabszą ochronę ważnego interesu prywatnego, oskarżonego  niż świadka  ? Przecież akt oskarżenie nie oznacza skazania.

- Z unormowania art. 181 § 1 a k.p.k proponowanego w tym przepisie wynika, że w przypadku zwolnienia lekarza, z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez pacjenta,  jeżeli inna bliska osoba temu się nie sprzeciwia, osoba  której zgoda warunkowała zwolnienie z tajemnicy zawodowej  - ma prawo do rozpowszechniania publicznie okoliczności nią objętych, mimo że ich ujawnienie nastąpiło na rozprawie, która przebiegała z wyłączenie jawności .Takie unormowanie  sprzeczne jest z treścią art. 241 par. 2 kk.

Pozytywne jest to,  że intencją tej zmiany jest ułatwienie rodzinie  dostępu do  danych o ich krewnych i dochodzenia ewentualnych roszczeń w sprawach błędów lekarskich. Trzeba jednak uwzględnić, że istnieją choroby o których pacjent  czy zmarły nie chce informować nikogo – nawet z najbliższej rodziny.  Pacjent czy też zmarły powinien mieć naszym zdaniem  prawo, do zastrzeżenia  chorób których ujawnić nie chce.

W głosowaniu w sejmie w dniu 10.06.2016 r. pomomo jej mankamentów,  których PIS nie uwzględnił zdecydowałem się jednak na poparcie tej ustawy ze względu  na większą jawność procesu karnego - o co od lat walczymy. Szkoda, bo mogła powstać dobra ustawa.

Dla bardziej zainteresowanych podaję:

link do całego procesu legislacyjnego - klinij.

- wyniki jak głosowały partie i jak głosowali posłowie.

 

 

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information